Trong số chúng ta thực sự có mặt ở khắp mọi nơi … Đó là trò chơi, theo nghĩa đen !! Đây là Trong số chúng ta được tái hiện bởi các trò chơi khác. (Dấu thời gian bên dưới.) Nếu bạn thích, vui lòng xem xét đăng ký (miễn phí 🧼) Ngoài ra, tôi có một máy chủ bất hòa ngay bây giờ: Hãy trò chuyện với tôi và các mod và vui chơi 🙂 ________________________________________________________________________ Dấu thời gian: 0:00 Bộ sưu tập Henry Stickmin 0:55 Minecraft 2:46 Trong số chúng ta: Ace Attorney Tôi dự định sẽ sớm làm phần hai. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi có bao nhiêu tài liệu tham khảo Trong số chúng ta chỉ trong mỗi trò chơi. _______________ Phần Minecraft Among Us đã được chơi trên máy chủ Minecraft phổ biến “Cubecraft.” IP máy chủ: play.cubecraft.net Tên trò chơi: Trong số Tín dụng Slimes cho phần Ace Attorney: @Grapefruit Bush Một trong những hình ảnh động của anh ấy / cô ấy. Nghĩ rằng hoạt ảnh được thêm vào video sẽ rất vui 🙂 (Vì nó được miêu tả, tất nhiên rồi lol) ________________________________________________________________________ Thưởng thức! ^. ^.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us