Trong số chúng ta sắp có PS4 và PS5! Hãy xem đoạn giới thiệu mới nhất bao gồm trang phục Ratchet và Clank! # ĐĂNG #Gaming #AmongUs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us