Xem qua các quy tắc ■ Danh sách những người tham gia (bỏ qua các tiêu đề kính ngữ, không theo thứ tự cụ thể) Shadow. / Kagemaru Takada Kenshi Nanako Fujimiya Nakano Aruma maŸUko Takeo Sakana Masakari Shintaro #Spaceman Wolf #amongus Hình thu nhỏ Hình minh họa: Sasa-sama (@ san08sasa) Thành viên tham gia: sale Bán hàng Gespen: Bình luận game Đăng video chú. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: Liên hệ: takeoniconico ☆ Bối cảnh do ông Fupumero (@ mirusenn0) vẽ! ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us