SUBSCRIBE: ► Social: ♦ Discord: ♦ Twitter: ♦ Facebook: ♦ Instagram: LIKE và SUBSCRIBE nếu bạn thích video này! 🎵 Âm nhạc do Epidemic Sounds cung cấp © Ward luôn có sự cho phép của người chơi để giới thiệu clip của họ. Nếu có bất kỳ sai sót nào với phần ghi công hoặc ai đó đã gửi clip của bạn khẳng định đó là của họ, vui lòng gửi email cho chúng tôi: support@wardclips.com #amongus #badtiming #perfecttiming #fails #funnymoments # Vui vẻ.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us