Xin chào, tôi là Kate! Tôi thu thập TIKTOK LIKES để giành chiến thắng tại AMONG US! #helloiamkate #AmongUs #Mod Đi theo dõi bạn bè tại: @Sigils @Biffle @SSundee @Henwy @Nicovald @LoafX @GarryBlox @Zud @PatP 💜Socials💜 ○ Twitch: ○ Twitter: ○ Instagram: ○ TikTok: ○ Facebook: ○ Discord: Biên tập bởi: Intro / Outro🎶: 🎶 :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us