Xem như Disguised Toast là một kẻ giả mạo cyborg cũng như một số Airship đang khám phá trên bản đồ mới. Đăng ký Bánh mì nướng ngụy trang! ▻ Xem …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us