Trò chơi video trực tiếp giữa chúng ta | Gacha Wow Studios là Dum! Tôi nhớ các anh! Đây là một video chơi trò chơi trực tiếp đặc biệt của tôi (Dum) chơi với anh em, bạn bè và em gái ngoài đời thực của tôi! Bạn có muốn tôi tải lên nhiều video chơi trò chơi hơn không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới, cảm ơn. #amongus #gameplay #gachawowstudios #livevideo Các kênh trong video được giới thiệu là những kênh sau: Bạn của tôi: FazeTesticle- Anh cả của tôi: NightHero_Gaming- Cảm ơn đã xem và hãy thích và đăng ký! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us