Một người chơi từ nước ngoài cố gắng triệu tập Siren Head out trong trò chơi Giữa chúng ta. Nhưng hóa ra anh đã làm một việc rất nguy hiểm! Siren Head thực sự xuất hiện! Ehh .. bạn biết đấy … có ULTRAMAN đến cứu anh ta! Chà, thật là hay. Theo dõi IG @ el.prana Theo dõi TikTok @ el.prana BGM lấy từ www.youtube.com/c/myuuji www.soundcloud.com/myuu * Hình ảnh và video chỉ mang tính chất minh họa * Các yếu tố hình ảnh vẫn được sử dụng tài sản của chủ sở hữu giấy phép AMONG US EL PRANA AMONG US IMPOSTOR BÍ MẬT CÁCH GỌI AMONG SECRET IMPOSTOR US IMPOSTOR SECRET SPACE AMONG US IMPOSTOR BÍ MẬT AMONG US KING IMPOSTOR AMONG US EASTER EGGS MEGA IMPOSTOR AMONG IMPOSTOR NHẬP KHẨU TRƯỞNG SIREN MỸ VIỆN TẠO BÍ MẬT ULTRAMAN ULTRAMAN HEAD POSTOR AMONG.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us