▼ Giải thích Hãy làm điều gì đó để tưởng nhớ sự kiện những người theo dõi Youtube và Twitter đã vượt quá 2 triệu người gần như cùng một lúc! ?? Đó là một giao hàng! Chúng ta sẽ hạ cánh ở Hanany Land sau một thời gian dài gắn bó với Minecraft và cùng nhau xây dựng một tượng đài tưởng nhớ 2 triệu người! ▼ Những người tham gia Natsuki Hanae Kensho Ono Giáo sư Limone Shiruko Mintos Shoichi ▼ Yêu cầu khi xem bản phân phối ・ Vui lòng tránh trao đổi bình luận quá mức ・ Vui lòng không nói về các chủ đề không liên quan đến phát trực tiếp hoặc những người không có ở đó ・ Vui lòng không đăng bình luận với cùng nội dung liên tiếp. ・ Nghiêm cấm quảng cáo các kênh và video khác.・ Kể cả khi ai đó vi phạm những điều trên mà không biết, xin vui lòng góp ý, không quá cẩn thận. M (_ _) m.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft