Trang trại cá hoàn toàn tự động này sản xuất cá hồi, cá tuyết và cá nóc! Nhận hơn 6000 giọt mỗi giờ và thật dễ dàng để xây dựng trên đại dương! Nguồn thực phẩm rất tốt trong Minecraft 1.16 World Tải xuống: Instagram & Twitter – @ShulkercraftYT THAM GIA MÁY CHỦ TRANH CHẤP CỦA TÔI: Email doanh nghiệp: shulkercraftyt (at) gmail.com Tiktok – @Shulkercraft 0:00 Giới thiệu 0:19 Thông tin quan trọng 1:04 Hướng dẫn xây dựng 9:58 AFK Test 10:51 Outro Music in this video: Damma Beatz – Sonic Damma Beatz – Rocket Silence.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft