Hay nhất trong số chúng ta Phi hành đoàn nhỏ mạnh mẽ giết chết nhân vật FNF 💣 HOÀN THÀNH PHIÊN BẢN # 6! A Đàm phán, Neon, Ruv, Rasazy, Hex, Tricky, Tord, Garcello, Shaggy, Ayana, Abigail, Weegee, Gacha, Lila, X Chara, X Red, Tabi, Neko Freak, Skid and Pump, Sky, Shark, Jester, Whitty , Zardy, Matt, POP IT. —————————————- Sẽ có thêm nhiều hình ảnh động trong số chúng tôi, vì vậy hãy đăng ký nếu bạn thích video! Đăng ký ▶ Cảm ơn đã xem! #amongus #fnf #QuickSUS #FridayNightFunkin.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us