ToRung diễn hài: Free Fire ngoài đời | Zombie tập 26 và cái kết hài hước. ♥ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua 💖 0:00 Bắt đầu trò chơi FREE FIRE 0:10 Người chơi số 1 được trang bị áo giáp 0:20 Người chơi số 2 đang theo dõi Người chơi số 3 0:30 Người chơi số 4 được trang bị áo giáp 0: 40 Người chơi 1 đang đuổi theo người chơi số 4 0:50 Người chơi 1 bị hỏng áo giáp 1:00 Người chơi 4 bị phục kích 1:10 Người chơi số 1 nhào lộn 1:20 Người chơi số 1 chạy trốn 1:30 Người chơi 4 bỏ chạy 1:40 Người chơi 2 đuổi theo Người chơi 3 1:50 mọi người bỏ chạy 2:00 mọi người trốn thoát 2:10 Người chơi số 4 trốn thoát 2:20 Người chơi 2 đuổi theo Người chơi 3 2:30 người chơi số 2 thoát trò chơi 2:40 người chơi số 3 thoát trò chơi 2:50 người chơi số 1 bỏ trốn 3:00 người chơi số 1 bỏ chạy 3:10 Người chơi số 1 lên tầng 1 3:20 Người chơi số 1 có ưu thế 3:30 người chơi số 4 lên nóc cao 3:40 Người chơi 1 đội tóc giả 3:50 cầu thủ số 1 hóa trang thành cô gái 4:00 cầu thủ số 4 cười.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire