Vât Lý là một trong những bộ môn quan trọng. Để nắm được chắc kiến thức và làm bài tập hiệu quả nhất đối với bộ môn này không hề dễ dàng. Bắt buộc mỗi bạn học sinh cần nắm chắc kiến thức lý thuyết. Có phương pháp giải nhanh các dạng bài tập.
Bài tập sau mỗi phần lý thuyết trong sách giáo khoa là phần quan trọng giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Nhưng để giải nhanh và chính xác các bài tập đưa ra rất khó. Hiểu được điều đó, Tinnhanh1s.com chia sẻ đến bạn Tổng Hợp Giải Bài Tập Vật Lý 12 Chuẩn Nhất.
 

Tổng Hợp Giải Bài Tập Vật Lý 12 Chuẩn Nhất

 

Chương 1: Dao động cơ

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 1 Dao Động Điều Hòa

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 2 Con Lắc Lò Xo
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 3 Con Lắc Đơn 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 4 Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 5 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số – Phương pháp Fre-Nen 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 8 Giao thoa sóng 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 9 Sóng dừng
[Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 10 Đặc trưng vật lí của âm
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 11 Đặc trưng sinh lí của âm  

Chương 3:Dòng điện xoay chiều

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 12 Đại cương về dòng điện xoay chiều  
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 13 Các mạnh điện xoay chiều 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 14 Mạch có R, L, C mắc nối tiếp 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 15 Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất  
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 16 Truyền tải điện năng – Máy biến áp 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 17 Máy phát điện xoay chiều 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 18 Động cơ không đồng bộ ba pha  

Chương 4: Dao động và sóng điện từ

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 20 Mạch dao động 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 21 Điện từ trường 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 22 Sóng điện từ
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 23 Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 

Chương 5: Sóng ánh sáng

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 24 Tán sắc ánh sáng  
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 25 Giao thoa ánh sáng 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 26 Các loại quang phổ
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 27 Tia Hồng Ngoại và Tia Tử Ngoại
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 28 Tia X 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 29 Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 30 Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 31 Hiện tượng quang điện trong
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 32 Hiện tượng quang – phát quang 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 33 Mẫu nguyên tử Bo
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 34 Sơ lược về laze

Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt nhân 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 37 Phóng xạ 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 38 Phản ứng phân hạch 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 39 Phản ứng nhiệt hạch

Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 40 Các hạt sơ cấp 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 41 Cấu tạo vũ trụ 
 
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ]  được Tinnhanh1s.com biên soạn theo Giải Bài tập Vật Lý 12 và Để học tốt Vật Lý 12 và bám sát nội dung SGK Vật Lí 12.
Cùng theo dõi Tinnhanh1s.com để cập nhật những dạng đề mới nhất về bộ môn Vật Lý nhé!