Tinnhanh1s.com chia sẻ đến bạn những câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn địa lý lớp 12 theo bài. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bộ câu hỏi ôn thi địa lý 12 bài: Cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tổng hợp câu trắc nghiệm địa lý 12 theo bài: cơ cấu ngành nông nghiệp

CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Câu 1. Đây là một trong những đặc điểm chủ yếu của sản xuất lương thực nước ta
trong thời gian qua :
A. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng dẫn đầu cả nước về diện tích, năng suất và
sản lượng lúa.
B. Sản lượng lúa tăng nhanh nhờ mở rộng diện tích và đẩy mạnh thâm canh nhất là
đẩy mạnh thâm canh.
C. Sản lượng lương thực tăng nhanh nhờ hoa màu đã trở thành cây hàng hoá chiếm
trên 20% sản lượng lương thực.
D. Nước ta đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, mỗi năm xuất
trên 4,5 triệu tấn.
Câu 2. Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên những thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi
nước ta trong thời gian qua là :
A. Thú y phát triển đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
B. Nhiều giống gia súc gia cầm có chất lượng cao được nhập nội.
C. Nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được bảo đảm tốt hơn.
D. Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng.
Câu 3. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong nguồn thịt của nước ta là :
A. Thịt trâu. B. Thịt bò. C. Thịt lợn. D. Thịt gia cầm.
Câu 4. Đông Nam Bộ có thể phát triển mạnh cả cây công nghiệp lâu năm lẫn cây công
nghiệp ngắn ngày nhờ :
A. Có khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính chất cận Xích đạo.
B. Có nhiều cơ sở công nghiệp chế biến nhất nước.
C. Nguồn lao động dồi dào, có truyền thống kinh nghiệm.
D. Có nhiều diện tích đất đỏ ba dan và đất xám phù sa cổ.
Câu 5. Loại cây công nghiệp dài ngày mới trồng nhưng đang phát triển mạnh ở Tây Bắc là :
A. Cao su. B. Chè. C. Cà phê chè. D. Bông.
Câu 6. Đây là vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta :
A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ. D. Đông Nam Bộ.
Câu 7. Ở nước ta trong thời gian qua, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây
công nghiệp hằng năm cho nên :
A. Cơ cấu diện tích cây công nghiệp mất cân đối trầm trọng.
B. Sản phẩm cây công nghiệp hằng năm không đáp ứng được yêu cầu.
C. Cây công nghiệp hằng năm có vai trò không đáng kể trong nông nghiệp.
D. Sự phân bố trong sản xuất cây công nghiệp có nhiều thay đổi.
Câu 8. Trong thời gian qua, đàn trâu ở nước ta không tăng mà có xu hướng giảm vì :
A. Điều kiện khí hậu không thích hợp cho trâu phát triển.
B. Nhu cầu sức kéo giảm và dân ta ít có tập quán ăn thịt trâu.
C. Nuôi trâu hiệu quả kinh tế không cao bằng nuôi bò.
D. Đàn trâu bị chết nhiều do dịch lở mồm long móng.
Câu 9. Ở Tây Nguyên, tỉnh có diện tích chè lớn nhất là :
A. Lâm Đồng. B. Đắc Lắc. C. Đắc Nông. D. Gia Lai.
Câu 10. Dựa vào bảng số liệu sau đây về diện tích cây công nghiệp của nước ta
thời kì 1975 – 2002.
 
(Đơn vị: nghìn ha)

Nhận định đúng nhất là :
A. Cây công nghiệp hằng năm và cây công nghiệp lâu năm tăng liên tục qua các
năm.
B. Cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn và luôn chiếm tỉ trọng cao hơn.
C. Giai đoạn 1975 – 1985, cây công nghiệp hằng năm có diện tích lớn hơn nhưng
tăng chậm hơn.
D. Cây công nghiệp lâu năm không những tăng nhanh hơn mà còn tăng liên tục.
Câu 11. Trong nội bộ ngành, sản xuất nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo
hướng :
A. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.
B. Tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, giảm tỉ trọng các sản phẩm không qua
giết thịt.
C. Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia cầm.
D. Tăng tỉ trọng trồng cây ăn quả, giảm tỉ trọng ngành trồng cây lương thực.
Câu 12. Trong ngành trồng trọt, xu thế chuyển dịch hiện nay ở nước ta là :
A. Giảm tỉ trọng ngành trồng cây lương thực, tăng tỉ trọng ngành trồng cây công
nghiệp.
B. Tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp hằng năm, giảm tỉ trọng ngành trồng
cây ăn quả.
C. Giảm tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp lâu năm, tăng tỉ trọng ngành trồng cây
thực phẩm.
D. Tăng tỉ trọng ngành trồng cây thực phẩm, giảm tỉ trọng ngành trồng lúa.
Câu 13. Nhân tố quyết định đến quy mô, cơ cấu và phân bố sản xuất nông nghiệp nước ta là :
A. Khí hậu và nguồn nước. B. Lực lượng lao động.
C. Cơ sở vật chất – kĩ thuật. D. Hệ thống đất trồng.
Câu 14. Sử dụng hợp lí đất đai hiện nay cần có biện pháp chuyển dịch :
A. Từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng.
 
B. Từ đất hoang hóa sang đất lâm nghiệp.
C. Từ đất lâm nghiệp sang nông nghiệp.
D. Từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.
Câu 15. Đối tượng lao động trong nông nghiệp nước ta là :
A. Đất đai, khí hậu và nguồn nước.
B. Hệ thống cây trồng và vật nuôi.
C. Lực lượng lao động.
D. Hệ thống cơ sở vật chất – kĩ thuật và cơ sở hạ tầng.
Câu 16. Đất nông nghiệp của nước ta bao gồm :
A. Đất trồng cây hằng năm, cây lâu năm, đất đồng cỏ và diện tích mặt nước nuôi
trồng thủy sản.
B. Đất trồng cây hằng năm, đất vườn tạp, cây lâu năm, đồng cỏ và diện tích mặt nước
nuôi trồng thủy sản.
C. Đất trồng lúa, cây công nghiệp, đất lâm nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng
thủy sản.
D. Đất trồng cây lương thực, cây công nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy
sản.
Câu 17. Để đảm bảo an ninh về lương thực đối với một nước đông dân như Việt
Nam, cần phải :
A. Tiến hành cơ giới hóa, thủy lợi hóa và hóa học hóa.
B. Khai hoang mở rộng diện tích, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.
D. Cải tạo đất mới bồi ở các vùng cửa sông ven biển.
Câu 18. Đối tượng lao động trong sản xuất nông nghiệp nước ta là :
A. Đất đai, khí hậu và nguồn nước. B. Cây trồng, vật nuôi.
C. Cơ sở vật chất kĩ thuật. D. Tất cả 3 câu trên.
Câu 19. Nguyên nhân chính làm cho ngành chăn nuôi trâu ở nước ta giảm nhanh về
số lượng là :
A. Hiệu quả kinh tế thấp. B. Đồng cỏ hẹp.
C. Nhu cầu về sức kéo giảm. D. Không thích hợp với khí hậu.
Câu 20. Vùng có nguồn thức ăn rất dồi dào, nhưng số đầu lợn lại rất thấp là :
A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải miền Trung. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
Câu 21. Nguồn cung cấp thịt chủ yếu ở nước ta hiện nay là:
A. Gia cầm. B. Bò. C. Lợn. D. Trâu
Câu 22. Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở các vùng nào của nước ta?
A. Trung du Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
Câu 23. Bò được nuôi nhiều ở:
A.Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ, đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng.
C. Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.
Câu 24. Trâu được nuôi nhiều nhất ở:
A.Bắc Trung Bộ. B. Tây Nguyên.
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 25. Vùng nào sau đây ở nước ta không nuôi nhiêu bò?
A.Bắc Trung Bộ. B. Tây Nguyên.
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 26. Vùng trồng đay truyền thống là
A. Đồng bằng sông Cửu Long B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam trung Bộ D. Đồng bằng sông Hồng
Câu 27. Ở Tây Nguyên, chè được trồng nhiều nhất ở
A. Kon Tum. B. Gia Lai. C. Đăk Lăk. D. Lâm Đồng
Câu 28. Theo thống kê năm 2005, cung cấp trên 3/4 sản lượng tịt các loại là
A. Đàn bò. B. Đàn trâu. C. Đàn lợn. D. Gia cầm
Câu 29. Chăn nuôi bò sữa đang phát triển mạnh ở
A. Một số nông trường Tây Bắc. B. Một số nơi ở Lâm Đồng
C. Ven Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. D. Các tỉnh ở Tây Nguyên
Câu 30. Nguồn thức ăn cho chăn nuôi nào sau đây được lấy từ ngành trồng trọt?
A. Đồng cỏ tự nhiên B. Hoa màu lương thực
C. Thức ăn chế biến công nghiệp. D. Phụ phẩm ngành thủy sản
Câu 31. Vùng cây ăn quả lớn nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Tây Nguyên
C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 32. Cao su được trồng nhiều nhất ở
A.Trung du và miền núi Bắc Bộ B. Tây Nguyên
C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đông Nam Bộ
Câu 33. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp hiện nay, ngành trồng trọt chiếm (%)
A. 72. B. 73. C. 74. D. 75
Câu 34. Trong tổng diện tích trồng cây công nghiệp, cây công nghiệp lâu năm chiếm hơn (%)
A. 65. B. 67. C. 68. D. 69
Câu 35. Diện tích gieo trồng lúa tăng mạnh, chủ yếu nhờ vào
A. Mở rộng diện tích canh tác. B. Thâm canh tăng vụ
C. Thủy lợi được trú trọng. D. Câu B+C đúng
Câu 36. Dừa được trồng nhiều nhất ở
A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Bắc Trung Bộ
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Tây Nguyên
Câu 37. Tổng diện tích gieo trồng cây công nghiệp năm 2005 ở nước ta là (ha)
A. 2500. B. 2600. C. 2400. D. 2700
Câu 38. Điều được trồng nhiều nhất ở
A. Đông Nam Bộ. B. Tây Nguyên C. Bắc Trung Bộ. D. Nghệ An
Câu 39. Sản lúa nước ta tăng mạnh và đạt 36 triệu tấn vào năm
A. 2005. B. 2006. C. 2009. D. 2014
Câu 40. Đối với ngành chăn nuôi, khó khăn nào sau đây đã được khắc phục?
A. Giống gia súc, gia cầm cho năng suất vẫn thấp
B. Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm đe dọa tràn lan trên diện rộng
C. Hiệu quả chăn nuôi chưa thật cao và chưa ổn định
D. Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi không được đảm bảo