Lịch sử là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh, thuộc nhóm môn Khoa học xã hội. Là môn học yêu cầu học sinh phải học thuộc nắm chắc thời gian và nội dung từng mộc lịch sử.
Kỳ thi THPT Quốc gia sắp đến để kiếm tra được mình đã học được bao nhiêu phần kiến thức và đạt bao nhiêu điểm. Chúng tôi biên soạn và tổng hợp 15 đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử. 
 

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 1
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 2
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 3
 Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 4
 Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 5 
 Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 6 
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 7
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 8 
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số  9
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 10 
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 11
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 12
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 13 
Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 14
 Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử : Đề số 15
 
 
Hy vọng qua, tổng hợp 15 đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử. Sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức và kiếm tra mình đạt bao nhiêu điểm trong bộ tài liệu luyện đề thi này.

Xem Thêm Tổng Hợp 18 Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Địa Lý Sử Đáp Án