Hôm nay tôi vượt qua Minecraft nhưng tôi có thể tạo cấu trúc bằng Invictor. Liệu Acenix có vượt qua được Minecraft không? 💖 Bạn mới tham gia kênh? Kích hoạt chuông 🔔: 🔻 THEO DÕI TÔI BẬT: 💜 Twitch: 🐦 Twitter: 📷 Instagram: 👾 Discord: 💼 Business: acenix@ritualnetwork.es 🔻 Bạn bè: 👉 Acenix: 👉 Invictor: 🔻Music: ● Nhạc từ Epidemic Sounds ● Bensound: ● Kevin MacLeod (unaetech.com) Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 3.0.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft