👉 Mã người sáng tạo trong cửa hàng Fortnite: “michoucroute” 📸 Instagram của tôi: 💙 Twitter của tôi: 💜 Twitch của tôi: Xin chào! Hôm nay video mới trên Trong số chúng ta! Trong video này trên Trong số chúng ta, chúng ta sẽ là kẻ mạo danh, thuyền viên, v.v … ngoại trừ việc tôi sẽ quản lý với tư cách là kẻ mạo danh, tôi sẽ chơi những trò chơi điên rồ nhưng với tư cách là một thuyền viên, tôi thực sự có 2 qi trong số chúng ta! Valouzz phát điên theo dõi! 🎁 Trở thành nhà tài trợ trên iOS: 👦 Kênh phụ: 📧 Địa chỉ email chuyên nghiệp: michoucontactpro@gmail.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us