Xin chào, tôi là Kate! Hôm nay bạn bè của tôi và tôi chơi MOD OLYMPICS MỚI ở AMONG US! #helloiamkate #AmongUs #Mod Đi theo dõi bạn bè tại: @Sigils @Biffle @SSundee @Henwy @Nicovald @Zud @LoafX @Lookumz @GarryBlox @PatP Phil: 💜Socials💜 ○ Twitch: ○ Twitter: ○ Instagram: ○ TikTok : ○ Facebook: ○ Discord: Biên tập bởi: Intro / Outro🎶: 🎶 :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us