►Tài khoản của tôi: “Kênh thứ hai-” Kênh có vlogs- “Đăng ký-” Tôi đang ở trên VK- “Đăng ký được tài trợ-” Tôi đang ở trên Instagram- “Tôi đang ở trên Twitter-” Tôi đang ở trên Twitch- ► Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi đào một cái hố và vô tình đào được một tòa nhà chọc trời trong minecraft. Tất cả thời gian này, thị trưởng của ngôi làng của dân làng đã sống bên trong tòa nhà chọc trời cao nhất dưới lòng đất trong minecraft! Xem video này của tôi cho đến khi kết thúc! ! Không quảng cáo kênh của bạn, tôn trọng lẫn nhau! # compote # làng # minecraft #minecraft # mine # trolling # game #compot # vô tình # đào ra # nhà chọc trời # tìm # cao # nhà cao nhất # nhà # dài # sâu # dưới lòng đất.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft