Trong video này, tôi đã cố gắng sống sót sau 100 ngày với tư cách là Piglin trong minecraft hạng nặng! Hướng dẫn Mod: SUBSCRIBE? 100 Days of Mega Ultra Hardcore Minecraft Playlist: Lấy cảm hứng từ 100 Days MY SOCIAL MEDIA của @Luke TheNotable: Twitch Instagram Twitter Patreon Discord MY GEAR: [AFFILIATE LINKS]
Máy tính: Chuột: Micrô: Trò chơi: MUSIC: Epidemic Sound C418 – Haggstrom C418 – Minecraft C418 – Thụy Điển Minecraft Hardcore 100 ngày là ý tưởng truyền thống, nhưng tôi đã sống sót sau 100 ngày với một người thợ xếp hình heo. Tôi cũng đã sửa đổi trò chơi để sinh ra nhiều loại sách bị mê hoặc hơn trong nether. Từ khóa: Tôi sống sót 100 ngày với tư cách là PIGLIN trong Hardcore Minecraft … Minecraft Hardcore 100 ngày, tôi sống sót 100 ngày trong minecraft hạng nặng. 100 ngày trong minecraft Hardcore sống sót 100 ngày minecraft Hardcore 100 ngày 100 ngày trong minecraft 100 ngày Hardcore minecraft 100 ngày challenge, Hardcore minecraft challenge minecraft hardcore Survival mode Hardcore minecraft 100 ngày ở chế độ cứng minecraft tôi đã sống sót trong minecraft hạng nặng trong 100 ngày và đây là những gì đã xảy ra ở chế độ hardcore của minecraft Piglin Piglin brute Nether Shapeshifter Morph mod Identity mod # minecraft100days #minecrafthardcore # 100days KHUYẾN CÁO: Các liên kết có trong mô tả này có thể là liên kết liên kết . Nếu bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng các liên kết mà tôi cung cấp, tôi có thể nhận được một khoản hoa hồng nhỏ. Không có phí bổ sung cho bạn! Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của tôi để tôi có thể tiếp tục cung cấp nội dung miễn phí cho bạn hai tuần một lần! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft