Trong video này, tôi đã cố gắng sống sót 100 ngày trong minecraft hạng nặng với tư cách là một Dân làng! Minecraft Hardcore là một thách thức. Chế độ Hardcore là khó khăn nhất trong …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft