1000 ngày trong thế giới chỉ có đại dương ➡ Vì mọi người YÊU THÍCH tôi đã sống sót sau 100 ngày chơi Minecraft hạng nặng trong thế giới chỉ có đại dương nên tôi đang làm phần 2! thời gian này toàn bộ thế giới bị ngập lụt, vì vậy tôi sẽ cố gắng sống sót 100 ngày trong một thế giới dưới nước! # 100 ngày #minecraft #hardcoreminecraft Tín dụng cho @Luke The Không áp dụng cho gói dữ liệu thế giới tùy chỉnh 100 ngày ban đầu ➡ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💬 Bất hòa ➡ 🔴 Twitch ➡ 🐤 Twitter ➡ 📷 Insta ➡ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 🖥McProHosting ➡ Sử dụng Mã PaulGG khi thanh toán để được giảm giá 25%! 💻Ironside, Nhấp vào đây để tùy chỉnh PC của riêng bạn ➡ 🥤 Hỗ trợ người chơi! Sử dụng mã PaulGG khi thanh toán! ➡ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Chỉ Yêu cầu Doanh nghiệp: Paulgg@rsinfluence.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft