Tôi sinh con nếu tôi chịu thiệt hại trong Minecraft … (Mô phỏng thai kỳ) Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Bất hòa – Những người trong video này: ∘ Jago – Đây là Minecraft (1.16 ) thử thách trong đó tôi đang cố gắng tăng tốc Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, tôi đã được kết nối với TENS UNIT (Trình mô phỏng thai kỳ). Nếu tôi nhận được bất kỳ thiệt hại nào, sau đó máy đã được bật lên … Thật là một ý tưởng vô lý. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft