Tôi là Enes Avcı, trong số chúng tôi có một bản đồ mới, bản đồ phi thuyền đến và các nhiệm vụ mới đến, chúng tôi chơi các nhiệm vụ bản đồ và tôi nghĩ bây giờ giữa chúng tôi đã kết thúc …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us