Tôi là người chơi THÔNG MINH NHẤT trong số chúng ta … ★ MERCH MỚI! Trong video này, bạn sẽ thấy tôi hoạt động trên Trong số chúng ta! Trực tuyến. Hỗ trợ (Thích video và bình luận phần yêu thích của bạn). Thêm AMONG US SOON! Những người bạn trong video: ★ @ KYRSP33DY ★ @ChilledChaos ★ @ SideArms4Reason ★ @Shubble ★ @Hafu ★ @ZeRoyalViking ★ TikTok: ★ Tham gia Discord: ★ T-Shirts !: Twitch:

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us