Thật khó để chơi kẻ mạo danh 🙁 – Twitch: – IG: – Twitter: – Discord: Các kênh tham gia: @LOCKLEAR @GOTAGA @Doigby @AlphaCast @Jeel @Ultia @Junpei Kun @Jbzz @MoMaN Nhạc giới thiệu và kết thúc: Hoạt ảnh giới thiệu: Chỉnh sửa bởi: @OkaMediaFR.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us