Tôi đã xây dựng những ngôi nhà đáng tin cậy bên trong một FURNACE trong Minecraft! Tôi đã xây dựng một cái lò trong Minecraft và tạo ra toàn bộ một khu phố nhỏ bên trong nó! PrestonPlayz – Trận xây dựng nhà Minecraft siêu thực tế! BriannaPlayz – 7 cách để nhận kim cương PrestonPlayz! #tiny #build #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft