Điều gì xảy ra khi bạn đánh tan một quả trứng rồng? Còn khi bạn đặt tên axolotl là “jeb_” thì sao? Chúng tôi đã thêm ý tưởng của bạn vào Minecraft … Bấm vào đây để đăng ký!

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft