Tôi đã troll bạn bè của tôi với Mod Parasite trong Minecraft .. Hãy đạt được 10k lượt thích! Sub to him Ý tưởng video từ @Doni Bobes Đừng quên Subscribe! Hãy đạt 500.000 người đăng ký! CHƠI TRÊN MÁY CHỦ MINECRAFT CỦA TÔI – Play.EnnticMC.net Đăng ký kênh thứ 2 của tôi! – Theo dõi Mạng xã hội của tôi để luôn cập nhật nội dung! : D THAM GIA GIẢI PHÓNG CỦA TÔI! – 🌌 Instagram – 💎 Twitter – ⚠️ Twitch – Tham gia Nhóm thành viên để giới thiệu trong video và nội dung độc quyền! -.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft