Tôi đã tìm thấy YouTuber TNT trong Minecraft! (MrBeast, PewDiePie, Karl) Chúng tôi đã tìm thấy 7 youtuber TNT mới bên trong Minecraft và chúng tôi sẽ đi tìm hiểu chính xác những gì mỗi TNT có thể làm! Kiểm tra một số bạn bè! PrestonPlayz – Tôi đã xây dựng Ngôi nhà Minecraft NHỎ NHẤT Thế giới! * tí hon * Bionic – Minecraft Nhưng Bất kỳ món đồ nào bạn mua đều nhận được … Wisp – Minecraft, nhưng bạn có thể chế tạo cấu trúc … #mrbeast #tnt #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft