Tôi đã thực hiện thử thách ngu ngốc nhất … Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Discord – Máy chủ Minecraft UHC của tôi: ∘ Twitter: ∘ Discord: ∘ Server IP: uhcarcade.com Đây là Minecraft UHC Thử thách mà tôi đã vô tình thực hiện thử thách ngu ngốc nhất từ ​​trước đến nay … Nó có rất nhiều kim cương, rất nhiều dây leo và rất nhiều sự ngu ngốc. Đây không phải là thử thách Minecraft Speedrunner VS Hunter hoặc Speedrunner, mà là tình huống cuối cùng của người đàn ông đứng … Như tôi đã nói: điều này thật ngớ ngẩn. 20 LỜI NÓI CHUYỆN !? .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft