Trong video này, tôi đã thử điều kỳ lạ nhất trong Minecraft… những thủ thuật này không phải của tôi, tôi không tự làm ra… hầu hết chúng là từ một kênh có tên ⭐stevee (link -) ⭐Theo dõi tôi trên insta -.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft