Xin chào, tôi là Adal! Đây là một phần của loạt phim hạng nặng mà chúng tôi đã chơi trong phiên bản 1.17 của minecraft, nơi tôi đã làm tất cả các ngọn hải đăng. Phải mất 2 tháng để xây dựng tất cả các kim tự tháp này. Thích xem! ►► LIVE BROADCAST at 20.00: ►►Liên kết Reddit của chúng tôi: ►►Discord Server: ►Instagram: ►►Steam Group: ►Twitter :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft