►Tài khoản của tôi: “Kênh thứ hai-” Kênh có vlogs- “Đăng ký-” Tôi đang ở trên VK- “Đăng ký được tài trợ-” Tôi đang ở trên Instagram- “Tôi đang ở trên Twitter-” Tôi đang ở trên Twitch- ► Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi đã trở thành một người khổng lồ và bị troll Fixay trong minecraft. Tôi đã phóng to 10.000.000.000 lần và chơi khăm bạn mình trong minecraft. Xem video này của tôi cho đến khi kết thúc! ! Không quảng cáo kênh của bạn, tôn trọng lẫn nhau! # compote # làng # minecraft # minecraft # mine # trolling # games #compot # khổng lồ # tăng # khổng lồ # Veliak # sửa chữa # compote # đùa # đùa # chơi khăm # vẽ.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft