Tôi đã sống sót qua 100 ngày cứng rắn Minecraft với tư cách là một con cá … (trong 10 phút) 👕 CUỘC THI MỚI CỦA TÔI! – 🔴 XEM TÔI TRỰC TIẾP! – Cảm ơn @Luke TheNotable vì ý tưởng ban đầu của series Minecraft Surviving 100 Days of Hardcore! 👀 THEO DÕI TÔI PLS TikTok: Twitter: Instagram: Discord: Biên tập viên của tôi: 🎮 THAM GIA IP MÁY CHỦ CỦA TÔI – bionic.games Đây là một thử thách Minecraft mà tôi đã sống sót sau 100 ngày của Hardcore Minecraft nhưng với tư cách là Cá. Là một con cá, bạn hầu như không có sức khỏe, sự thèm ăn của bạn thực sự rất nhỏ (một điều tốt), và bạn chỉ có thể thở dưới nước! Mình quyết định làm video này 10 phút để tiết kiệm thời gian làm video khác! Thêm vào đó, nó đã tạo ra một phong cách có nhịp độ nhanh hơn mà bản thân tôi thực sự thích thú. Hãy để lại một lượt thích và đăng ký để giúp chúng tôi trở thành Thịnh hành số 1! Làm thôi nào! #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft