Tôi sống sót 100 ngày trong thế giới chỉ có hang động … ⭐ Trong video này, tôi đã sống sót qua 100 ngày của Hardcore Minecraft, trong một thế giới chỉ có hang động. Thế giới hang động này liên tục tối tăm, mob luôn sinh sôi nảy nở và tài nguyên có hạn. Thêm vào đó, tôi đang chơi trong minecraft hardcode trong 100 ngày này. Tôi có thể sống sót 100 ngày trong một thế giới chỉ có hang động trên Minecraft ở Chiều tối sâu thẳm không? Hãy theo dõi để tìm ra! Không phải tôi đã sống sót qua 100 ngày ở Hardcore Minecraft, Trong sa mạc duy nhất trên thế giới hay tôi đã sống sót 100 ngày với tư cách là một PILLAGER trong Hardcore Minecraft. Đây là video mà tôi đã dành 100 ngày trong minecraft hạng nặng trong một thế giới chỉ trong hang động ở 1.17, không phải 1.000 ngày trong Minecraft HARDCORE! ▶ Enderman Farm Tutorial (Shulkercraft): # 100days #minecraft #hardcore ———————————— —————————- ▶ Lấy cảm hứng từ Luke TheNotable cho 100 ngày đầu tiên của anh ấy trong Hardcore Minecraft Series! ▶ Lấy cảm hứng từ aCookieGod, SB737, Kolanii và Corinthius! ————————————————– ————– MUSIC: ▶ YouTube Audio Library ▶ Nintendo ○ Animal Crossing OST ○ Super Mario Galaxy OST ▶ HOME ▶ C418 ▶ Stardew Valley OST ▶ TheTerrain (tôi lol).

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft