Trong video Minecraft này, tôi sống sót 800 ngày trong thế giới Minecraft Hardcore. Đây là tất cả những điều tôi đã hoàn thành và tất cả những cuộc phiêu lưu mà tôi đã có. Video 100 Ngày …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft