Tôi đã sống sót 100 ngày ở Hy Lạp cổ đại trên Minecraft .. Đây là những gì đã xảy ra .. Mua Cloudberry Cloak ➜ Mạng xã hội: Twitter ➜ Instagram ord Discord ➜ Tín dụng: Zeus & Hades được tạo ra một cách tuyệt vời bởi @ArtsByKev Hoạt ảnh giới thiệu Được tạo bởi Spark Universe: Zeus @ Painful Hades ➜ @ShadowApples Helios ➜ @xNestorio Hephaestus ➜ @aCookieGod Cloudberry (Harp Seal) ➜ @LilyPichu Mount Olympus Creation by: Crimson City Creation by: Patreon ➜ (TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Boss tùy chỉnh YÊU CẦU Java Edition). Shader được sử dụng: Bổ sung Shader – Kinh doanh – 📩 forrest@afkcreators.com Tôi đã phải sống sót trong 200 ngày Hardcore Minecraft ở Hy Lạp cổ đại và chiến đấu với Zeus, Thần Sấm và Hades, Thần của Thế giới ngầm. Trong suốt 200 ngày này, tôi đã chạm trán với Zeus, Hades, Helios và Hephaestus! Hãy theo dõi để xem điều gì sẽ xảy ra trong 200 Ngày! Tất cả các mô hình trong video 100 Days này được tạo ra bởi ArtsByKev, Muffins, JoWekker và TheLoungeMC! # 100 Ngày # Hardcore #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft