Hardcore Minecraft là thử thách khó nhất trong trò chơi và tôi muốn cố gắng sống sót qua 100 ngày với tư cách là một axolotl! Tôi đã sống sót 100 ngày với tư cách là một axolotl trong Minecraft Hardcore và đây là những gì đã xảy ra. Kênh thứ hai của tôi: Discord: Twitter: @FruTweets Merch: King Axolotl Nguồn cảm hứng: @Adriens Âm nhạc được sử dụng trong video này: Bài hát: Chime – Trọn đời [NCS Release]
Âm nhạc được cung cấp bởi NoCopyrightSounds. Xem: Tải xuống miễn phí / Phát trực tuyến:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft