Trong video này, tôi sống sót 100 ngày trong hang động ở chế độ Hardcore Minecraft lấy cảm hứng từ Luke TheNotable và nhiều người khác tham gia những thử thách tương tự. Mục tiêu của video là để tồn tại trong Hardcore và đánh bại cả rồng Ender lẫn con héo … Nếu bạn thích và muốn xem thêm thử thách 100 ngày này thì hãy đập like và spam ‘200 ngày’ trong phần bình luận. Cũng cho tôi biết những video 100 ngày khác mà bạn muốn xem! Theo dõi tôi: Twitter: Reddit: Discord: Luke TheNotable: Forge Labs: Cxlvxn: # 100days #minecraft #hardcore.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft