Trong video này Tôi Sống sót 100 Ngày trong Hardcore Minecraft! Hardcore là chế độ chơi khó nhất trong Minecraft, vì vậy hãy xem điều gì sẽ xảy ra … Tôi đã sống sót 200 ngày trong CỨNG CỨNG Minecraft: Tôi đã sống sót 300 ngày trong CỨNG CỨNG Minecraft: Cảm ơn @Luke TheNotable đã truyền cảm hứng! Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhấp và xem video này! Chúc một ngày tốt lành 🙂 👉Nếu bạn thích video của tôi, bạn có thể SUBSCRIBE tại đây: Seed: -3227139370373948343 [Co-ords: 1856/71/-1040]

👌 THƯỞNG THỨC! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft