Tôi đã phản ứng với Minecraft SPEEDRUN của Dream vs 5 HUNTERS! * NHẮC LẠI * w / RageElixir Video gốc: Dream – Minecraft Speedrunner VS 5 Thợ săn NHẮC LẠI Theo dõi tôi ʕ • ́ᴥ • ̀ʔ っ Twitter – @rageelixir Instagram – @rageelixirgram Chỉnh sửa bởi: Intro / Outro Bài hát: #minecraft #dream.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft