Tôi đã làm một ngôi nhà đi bộ trong Minecraft bằng slimeblocks vào năm 2019, bây giờ sử dụng mod tạo Minecraft, tôi đã tạo một ngôi nhà chạy trong Minecraft (Sắp xếp!). Bằng cách sử dụng tạo mod minecart máy bay, chúng tôi đã tạo ra một ngôi nhà Minecraft bay, sau đó chúng tôi tạo ra các chân đi bộ Minecraft đang hoạt động bằng cách sử dụng các hộp số và sang số theo trình tự. Kênh quay phim: Instagram: Twitter :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft