Trong video Minecraft redstone này, Mumbo xây dựng một Minecraft TV đang hoạt động sử dụng mod Minecraft Immersive Portals và Minecraft Carpet Mod. TV hoạt động trong Minecraft này cũng bao gồm một trò chơi điện tử đang hoạt động trong Minecraft, được chơi trên Minecraft TV. Kênh quay phim: Instagram: Twitter :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft