Doanh nghiệp / Nhà tài trợ / Cộng tác gửi email cho chúng tôi: evokaloko@gmail.com Ủng hộ kênh thứ hai của Paki natin mga kaloko: ▶ ▶ Để có thêm nhiều video giải trí như trang của chúng tôi. __________________________________ Nền âm nhạc: Fluffing a Duck của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Ghi nhận tác giả Liên kết nguồn: Liên kết nghệ sĩ: Nocopyright Âm thanh: Syn Cole – Cảm thấy tốt: Syn Cole __________________________________ Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền Theo Mục 107 của Đạo luật Bản quyền 1976, trợ cấp được thực hiện cho “sử dụng hợp lý” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là cách sử dụng được luật bản quyền cho phép mà có thể vi phạm. Phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân giúp cân bằng số dư có lợi cho việc sử dụng hợp lý. Không có ý xâm phạm bản quyền. (Tôi không tuyên bố sở hữu một số tệp trên video này, mọi quyền thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng.) Cảm ơn bạn. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft