Hôm nay ai đó nói rằng rác rưởi để trở thành sáng tạo 1 chọi 1 … nên tôi phải đặt chúng vào vị trí của họ: D 🌟 Mạng xã hội 🌟 🐥 Twitter: 📷 Instagram: 💌 Discord: 📚 Facebook: 🎥 Sản xuất và Hình thu nhỏ bởi: JackZenn: Chỉnh sửa bởi : Brianna 🎵 Outro Song: Romos – Helios Xin chào mọi người, đó là SypherPK, và Chào mừng trở lại với một vid battle royale fortnite khác trong Phần 7! Tôi cố gắng giữ cho những vids này sạch sẽ và thân thiện với gia đình nhất có thể. Hôm nay, tôi cho Ninja xem tất cả những thứ mới trong Phần 7! Hy vọng bạn thích! #fortnite #sypherpk # season7.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite