Tôi đã sống sót 100 ngày trong Minecraft đã sửa đổi JURASSIC với bạn bè! Trong video hôm nay, tôi cùng với những người dùng YouTube và bạn bè đồng nghiệp khi chúng ta bước vào cuộc phiêu lưu Minecraft Modded! CẬU TRAI: @Adriens @CCrizzic @CoffeeFueltGenius @Jepex @Joshemve @Sirud @SodyPoppin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👊 NHẤP nút THÍCH 👍 🎙️ Trò chuyện với tôi trên Discord: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #minecraft # 100days #minecraftjurassic @Swidge THEO DÕI TÔI! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Email doanh nghiệp: ytswidge@gmail.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft