Trong video này, chúng ta khám phá toàn bộ thế giới minecraft được làm từ Brixel! Nếu bạn thích video này, hãy nhớ để lại một lượt thích và đăng ký nếu bạn muốn, nhưng chỉ khi bạn muốn thôi, tôi sẽ không ép buộc bạn ở đây. Theo dõi tôi: Twitter: Reddit: Xem thêm một số video của tôi: Hãy thể hiện Wubbabrick một số tình yêu: Các mod được sử dụng trong video: Brixel Resource Pack – Physics Mod SEUS PTGI HRR 2.1 # 100days #brixel #kolanii.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft