Chúng tôi đã trở lại làm việc trên Vương quốc dưới nước! Tôi sẽ quyên góp 10 đô la cho mỗi 1.000 lượt thích video này nhận được trong vòng 1 tuần! Tôi sẽ đăng kết quả lên Instagram của mình: Hãy quyên góp để cứu các đại dương của chúng ta !: Các kênh khác: @MoreTrixyBlox @StephBlox Discord: Patreon: Instagram: Instagram: TikTok: Twitter: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Shader: BSL Mods & Plugins Được sử dụng: Optifine Replay Mod World Chỉnh sửa Voxel Sniper – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ♪ ♫ Tín dụng nghệ sĩ ♫ ♪ ● ● ● ● ● ● ● ● ● Giới thiệu / Điện ảnh Nghệ sĩ: Vindsvept Nghệ sĩ: Jake Rivers Thư viện âm thanh Youtube Danh sách bài hát: Jake Rivers – Pearl City Cheel – Blue Dream Cheel – Soft Feeling Cheel – Lazy Walk Cheel – Anywhen You Say Underbelly & Ty Mayer – Cocktails Underbelly – Swells Underbelly – Warm Water Jake Rivers – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – #Minecraft #UnderwaterKingdom # 100Hours # 100Days # 100DaysMinecraft # 100DaysBuilding.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft