Hãy cho tôi biết nhân vật đồ uống nào trong số chúng ta yêu thích của bạn. Nhân vật của bạn có sống sót không? Nếu bạn tìm ra ai là kẻ giả mạo đồ uống thì bạn có chỉ số IQ 900 hahaha. Cảm ơn đã xem. Nhạc từ Thư viện âm thanh YouTube Bản nhạc: Chương trình bộ gõ – Igor Khainskyi [Audio Library Release] Âm nhạc được cung cấp bởi Thư viện âm thanh Plus Xem: Tải xuống miễn phí / Phát trực tuyến: “Darkest Child” Kevin MacLeod (competech.com) Được cấp phép theo Creative Commons: Theo Attribution 3.0 Âm nhạc được quảng bá bởi Thư viện âm thanh Fate And Fortune bởi Scott Buckley Creative Commons – Attribution 3.0 Chưa được báo cáo – Tải xuống / phát trực tuyến miễn phí CC BY 3.0: Nhạc được quảng bá bởi Thư viện âm thanh “Darkest Child” Kevin MacLeod (competech.com) Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 3.0 Âm nhạc được quảng bá bởi Thư viện âm thanh Dramatic Orchestral bởi JP Bianchini Creative Commons – Attribution 3.0 Unported – CC Tải xuống / phát trực tuyến miễn phí BY 3.0: Âm nhạc được quảng bá bởi Thư viện âm thanh Genesis bởi Lahar Creative Commons – Ghi công 3.0 Không được báo cáo – CC BY 3.0 Tải xuống miễn phí / Phát trực tuyến: Nhạc được quảng cáo bởi Thư viện âm thanh Bản nhạc: Hãy sẵn sàng – Airixis [Audio Library Release] Âm nhạc được cung cấp bởi Thư viện âm thanh Plus Xem: Tải xuống miễn phí / Phát trực tuyến: Âm nhạc: Sự kiện cấp độ tuyệt chủng – Jingle Punks Finesse của Peyruis Creative Commons – Attribution 3.0 Unported – CC BY 3.0 Tải xuống miễn phí / Luồng: Nhạc do Thư viện âm thanh quảng cáo.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us